Chuyên về lĩnh vực đầu tư để định cư và cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản
Chúng tôi là cầu nối để đến với châu Âu
aboutTheProgram

Chương trình Đầu tư để Định cư của chính phủ Bungari được chính phủ cho phép nhằm thu hút các cá nhân có điều kiện đầu tư vào nền kinh tế trong nước, bằng cách trao cho cơ hội có được quyền đình cư vô thời hạn và quyền trở thành công dân Bungari. Giới thiệu chương trình

aboutUS

Giới thiệu


Visa Free Europe là một công ty của Bungari, chuyên về lĩnh vực tư vấn đầu tư để định cư và cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản cho cá cá nhân và gia đình có điều kiện. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về lĩnh vực định cư, đầu tư và các vấn đề về tài chính theo các điều khoản của Chương trình Đầu tư để Định cư của chính phủ Bungari (BIIP). Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng và gia đình của họ trong mọi giai đoạn của chương trình phù hợp với họ.

aboutUS

Giới thiệu về Bungari


  • Chính phủ: Một Đảng Cộng Hòa;
  • Diện tích: 110 994 sq.km;
  • Thủ đô: Sofia;
  • Dân số: 7 220 000;
  • Ngôn ngữ: Bulgarian;
  • Là thành viên của EU: tháng 1, 2007