Các công cụ so sánh
Bạn sẽ cần phải di chuyển / kéo ngang để sử dụng công cụ so sánh.
Hình thức cư trú
--
--
--
Tiến trình
Giấy phép cư trú
--
--
--
Nhập tịch
--
--
--
Khả năng đầu tư
Trái phiếu Chính phủ
--
--
--
Bất động sản
--
--
--
Thỏa thuận ủy thác (Trust Agreements)
--
--
--
Lựa chọn đòn bẩy
--
--
--
Mức đầu tư
Mức đầu tư tối thiểu
--
--
--
Phí dành cho Chính phủ/Phí tài trợ
--
--
--
Thời hạn đầu tư
--
--
--
Khoản đầu tư được hoàn lại sau khoảng thời gian bắt buộc
--
--
--
Miễn Visa****
--
--
--
Chi phí sinh hoạt
Chi tiêu tiện ích (đầu người/năm)
--
--
--
Nhà ở (người/năm)
--
--
--
Chi phí kinh doanh
Xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi năm 2016
--
--
--
Giá điện (giá tiêu dùng công nghiệp)
--
--
--
Chi phí nhân công trung bình (tính theo % chi phí sản xuất cuối cùng)
--
--
--
Thuế
Thuế thu nhập
(tính theo % của GDP)
--
--
--
Thuế thu nhập cá nhân
--
--
--
Thuế dành cho doanh nghiệp
--
--
--
VAT
--
--
--
Thuế lợi tức
--
--
--
Chỉ số giá nhà ở (Biến động giá bất động sản nhà ở từ 2010 - 2016)
--
--
--
Tỉ lệ thay đổi hàng Quí
--
--
--