QUẢN LÝ TÀI SẢN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài sản chất lượng cao cho các cá nhân và gia đình và đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng. Danh mục đầu tư của chúng tôi đã được nghiên cứu kỹ dựa trên quan điểm vĩ mô và có khả năng kiểm soát rủi ro. Chúng tôi tận tâm vì sự tin tưởng của khách hàng qua việc cung cấp các cơ hội đầu tư hợp tình hợp lý.

Quản lý tài sản

Dịch vụ của chúng tôi là mang lại lợi ích cho các cá nhân, công ty môi giới chuyên nghiệp, công ty tín thác và các nhà đầu tư công nghiệp. Mỗi giải pháp chúng tôi cung cấp được tập trung vào việc bảo toàn vốn và sinh lời.

Kinh doanh hộ gia đình

Chúng tôi cung cấp phương án đầu tư khác biệt có lợi cho hình thức kinh doanh hộ gia đình. Các phương án đầu tư chúng tôi đưa ra luôn mang tính an toàn, trung hạn và có lợi cho cả hai bên. Danh mục đầu tư đa dạng phù hợp hình thức kinh doanh hộ gia đình và có cơ hội dành được quyền định cư vô thời hạn, thậm chí là quyền công dân cho nhà đầu tư và gia đình của họ.