Visa Free Europe

Giới thiệu

Chúng tôi là ai

Visa Free Europe (VFE) là một công ty Bungari chuyên về dịch vụ tư vấn đầu tư để định cư và dịch vụ quản lý tài sản liên quan cho các cá nhân và gia đình có điều kiện. VFE tư vấn các thủ tục về định cư, đầu tư và các vấn đề tài chính liên quan, nằm trong khuôn khổ của Chương trình Đầu tư để định cư của Chính phủ Bungari (BIIP). Sứ mệnh của VFE là hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng trong tất cả các giai đoạn thực hiện chương trình được xem là phù hợp nhất với khách hàng.

Để cung cấp được những dịch vụ chuyên nghiệp và phù hợp với từng nhu cầu, chúng tôi có mạng lưới các đối tác đa dạng từ các tổ chức tài chính có uy tín, các công ty luật cấp cao nhất đến tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan ở Bungari. Chúng tôi rất thành thạo trong việc xác định các phương án đầu tư tốt nhất cho khách hàng đảm bảo lợi ích của công dân thường trú và công dân có quốc tịch tại Bungari.

Phương châm chúng tôi là: "Thành công chỉ đến khi bạn đạt được những lợi ích từ những công việc tưởng chừng không thể làm được." Chúng tôi tạo sự tin tưởng và hợp tác với các khách hàng của chúng tôi theo một số nguyên tắc đơn giản:

  • Chuyên nghiệp
  • Minh bạch
  • Đáng tin cậy

Sứ mệnh

Với VISA FREE EUROPE, chúng tôi tin rằng bước đầu tiên là quyết định đòi hỏi thêm. Trong thời đại toàn cầu hóa, tất cả chúng ta đều có cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn, thành công hơn cho chúng ta và cho gia đình của chúng ta.

VISA FREE EUROPE cung cấp một sự hỗ trợ chuyên nghiệp cho các cá nhân có điều kiện, những người sẵn sàng đầu tư để đạt được sự tự do của đời sống xã hội, văn hóa và kinh tế châu Âu.

Tầm nhìn

Sự tin tưởng là vấn đề quan tâm chính trong trong một vấn đề cá nhân như đầu tư để nhập cư. Với lí do đó, VISA FREE EUROPE không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn là một đối tác với các khách hàng của mình. Các thủ tục đầu tư sẽ rất suôn sẻ và hiệu quả để khách hàng có thể có được lợi ích từ khoản đầu tư cùng với quyền định cư vô thời hạn và thậm chí cả quyền công dân Bungari.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn cao

Chúng tôi đảm bảo sự tự tin và thận trọng.

Danh tiếng của chúng tôi là sự đánh giá cao của khách hàng.

reputation

Các lĩnh vực hoạt động

VISA FREE EUROPE chuyên tư vấn thủ tục định cư, tư vấn đầu tư và cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản.

Chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng các phương án đầu tư chuyên biệt theo qui định của chương trình Đầu tư để Định cư của chính phủ Bungari/BIIP. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ từ việc tư vấn cho khách hàng các điều khoản luật pháp và các yêu cầu có liên quan tới chương trình, tới việc xác định nhu cầu của mỗi khách hàng để có thể tư vấn về phương án đầu tư phù hợp nhất với yêu cầu của họ. Chúng tôi giúp khách hàng quản lý các danh mục đầu tư.

areaofcompetence

Dịch vụ tư vấn định cư: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ việc xin Thẻ định cư vô thời hạn ở Bungari và Quốc tịch Bungari theo chương trình Đầu tư để Định cư của chính phủ Bungari. Chúng tôi có các dịch dụ đa dạng từ việc hỗ trợ các thủ tục giấy tờ, dại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan ở Bungari và thay mặt khách hàng tiếp tục theo dõi, duy trì tình trạng nhập tịch của khách hàng ở Bungari.

Dịch vụ tư vấn đầu tư: Chúng tôi tư vấn cho khách hàng phương án đầu tư phù hợp nhất theo qui định của chương trình Đầu tư để Định cư của chính phủ Bungari/BIIP. Chúng tôi xem xét các lựa chọn đầu tư sao cho phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh của mỗi khách hàng để đáp ứng các điều khoản và điều kiện của khách, cũng như đạt được các chỉ tiêu tài chính có hiệu quả và có hiệu lực nhất.

Dịch vụ quản lý tài sản: Chúng tôi chủ động thay mặt khách hàng quản lý các khoản thu được từ đầu tư tài sản theo quy định của chương trình Đầu tư để Định cư của chính phủ Bungari/BIIP. Chúng tôi quản lý các khoản đầu tư vào các dự án bất động sản, các hoạt động kinh doanh và công cụ tài chính. Chúng tôi cung cấp các chiến lược thị trường phù hợp và chủ động quản lý các danh mục đầu tư. Mục đích của chúng tôi là tối đa hóa giá trị đầu tư bằng cách tăng hiểu quả các hoạt động mà mình đại diện cho khách hàng.

cộng sự

ntb_logo300