BULGARİSTAN YATIRIM İMİGRASYON PROGRAMI

Programa bak

Bulgaristan yatırım imigrasyon programı, Avrupa Ekonomi Alanı dışından ki ülkelerden kişilere önemli öncelikler vererek doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek için Bulgaristan hükümeti tarafından geliştirilmiştşr. Bulgaristan yatırım imigrasyon programı (BIIP) yatırımcıları daima ikamet(oturum) izni alabilirler ve vatandaşlığa alınmak için hızlı prosedüre başvurabilirler. Bulgaristan yatırım imigrasyon programına (BIIP) göre yatırım için gereken minimum miktar 1 000 000 leva’dır (€ 511 292).

Başvuru için gerekçeler:
 • AB dışından ülkede vatandaş olmanız;
 • Bulgaristan’da yatırım için sertifikanız olması gerekir;
 • „D” tipi vize;
 • İkamet ettiğiniz ülkede sabıka kaydınızın bulunmadığına dair kanıt;
 • Paraların yasal menşei olduğuna dair kanıt;
 • Başvuru için doldurulmuş form ve anlaşmalar.
Bulgaristan yatırım imigrasyon programı (BIIP) çerçevesinde teklif ettiğimiz yatırım fırsatları:
 • Devlet tahvillerine yatırım;
 • Trust anlaşmasına göre yatırımlar.
biip-poverview

Prosedür

Daima ikamet(oturum) izni

Bulgaristan yatırım imigrasyon programına (BIIP) göre yatırımcı 6 aydan daha az sürede daima ikamet(oturum) izni alabilir.
Zorunlu belgeler:

 • Bulgaristan’da yatırım için sertifika;
 • „D” tipi vize;
 • İkamet ettiğiniz ülkede sabıka kaydınızın bulunmadığına dair kanıt;
 • Paraların yasal menşei.
Vatandaşlık alabilmek için hızlı prosedür imkanı:

Bulgaristan yatırım imigrasyon programına (BIIP) göre yatırımcı aşağıda ki koşullarda 18 ay çerçevesi içinde vatandaşlık alabilme imkanı vardır:

 • Bulgaristan yatırım imigrasyon programı (BIIP) bazında en az 1 yıldır daima ikamet(oturum) izni olmalıdır;
 • İlk yatırımda ki gibi aynı yasal koşullarda yatırımın en az 2 000 000 leva (€ 1 022 584) ile arttırılması.
biip-procedure

Öncelikleri

 • 4-6 ay Bulgaristan’da daima ikamet(oturum) için
 • Oturumun onaylandığı tarihten itibaren 18 ay içinde vatandaşlık alabilme hızlı prosedürü
 • Aile fertleri (eşler ve evli olmayan 18 yaşından küçük çocuklar) otomatik olarak daima ikamet(oturum) izni kartı alırlar
 • Önemli derecede daha hızlı prosedür
 • Yatırımın kazançlı sonucu
 • Bağış için gerekçe yok
 • Fiziksel ikametten özel kolaylıklar
 • Dil bilme gerekçesi yok
 • Şu anki uyruğunuzdan vazgeçme gerekçesi yok
 • Öncelikli eğitim ücretleri ile Avrupa’nın en iyi üniversitelerine erişim
 • Ulusal sağlık sistemi ve sosyal-sigorta sistemine katılım

Yatırım fırsatları

Bulgaristan yatırım imigrasyon programına (BIIP) yatırımcıya eşsiz imkan tanımaktadır – nakit olarak serbest şahsi parasını yatırabilir (tam kapsamlı yatırım) veya Bulgaristan yatırım imigrasyon programına (BIIP) nitelikli Bulgaristan kredi kuruluşundan kredi alabilir (finanse edilerek opsiyon). İki durumda da yatırımcı yatırım için parası olduğun kanıtlamalıdır.

Tam kapsamlı yatırım – yatırımcı Bulgaristan dışından kendi hesabından yatırım için tam miktarı yatırı ve hangi yatırım yöntemi kullanacağını seçer (devlet tahvillerinin saın alımı veya güvenli yönetim sözleşmesi çerçevesinde diğer yatırımlar)

Finanse edilerek opsiyon – yatırımcı, devlet tahvillerinin satın alımı için, Bulgaristan kredi kuruluşundan kapalı beş yıllık krediyi finanse etmek için düşük miktarda tutar öder. Bu opsiyon, varlıkları hemen hazırda bulunmayan kişiler için veya nakit olarak varlıkların dönüşü doğru mali seçimi olmayan kişiler için tavsiye edilir.

biip-io
Devlet tahvillerine tam kapsamlı yatırımlar

Yatırımcı yatırımın tam miktarını 5 yıllık yatırım dönemi için devlet tahvilleri portföyüne yatırır. Devlet tahvilleri Bulgaristan hükümeti tarafından verilir ve garanti edilir. Beş yıllık dönemin sonunda yatırım devlet tahvillerin satışı ile tahliye edilir. Devlet tahvillerinden tutar yatırımcıya ödenir. Bunlardan 5 yıl için yıllık faiz de yatırımcıya ödenir.


Güvenli yönetim sözleşmesi çerçevesinde tam kapsamlı yatırımlar.

Ytırımcı, süresi 5 yıldan daha az olmayan güvenli yönetim sözleşmesine dayanarak Bulgaristan’da bankaya Bulgaristan dışından tam kapsamlı yatırımın tutarını yatırır. Miktar varlıkların alımı için yatırılmalıdır – gayrımenkuller, tarla, şirket payları v.s., yatırımcının seçimine göre. Beş yıllık sürenin sonunda yatırımcı kendi varlıklarını satabilir ve kiralar, kar payları v.b. gibi tüm cari gelirler ile birlikte karını alabilir.


Finanse etmek ile opsiyonlar

Finanse etmek ile opsiyon, başvuru anında varlıkları hemen hazırda olmayanlar için veya nakit olarak varlıkların dönüşü doğru mali seçimi olmayan kişiler için tavsiye edilir. Yatırımcı düşük tutarda para öder ve bu para devlet tahvillerinin satın alınması için eksper bulgar bankası tarafından 1 000 000 leva (€ 511 292) kapalı beş yıllık krediyi finanse etmek için kullanılır. Bu yatırımcıya kendisi ve ailesi için daima ikamet(oturum) sağlaması için yeterli olacaktır. Yatırımcı tarafından başka ödeme istenilmes ve beşyıllık dönemin sonunda hiçbirşey geri iade edilmez.

Ek olarak, eğer yatırımcı devlet tahvillerine yaptığı yatırımını aynı finanse ederek opsiyonunu kullanarak en az 2 000 0000 lv (€ 1 022 054) tutarında arttırmış ise, o, ülkede daima ikamet(oturum) izni aldığından itiaren sadece 1 sonra vatandaşlık alınması için HIZLI PROSEDÜR İMKANI için başvurabilir.